GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Propustnost

Zkouška slouží ke stanovení propustnosti zemin k za konstantního či proměnného hydraulického sklonu.

Ukázkový protokol zkoušky propustnosti (proměnný hydraulický sklon)

Ukázkový protokol zkoušky propustnosti (konstantní hydraulický sklon)

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

ČSN EN ISO 17892-11

Try GEO5 software for free.