The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Stanovení zatížení na skupinu pilot

Na pilotové skupině mohou být založeny jak mostní opěry, tak libovolné konstrukce pozemních staveb. Výpočet zatížení na desku může být velmi komplikovaný. Zatížení může působit na více místech, může mít charakter bodový (sloup), liniový (stěna) i plošný. Následující postup ukazuje, jak jednoduše stanovit zatížení v požadovaném bodě při použití libovolného statického programu.

  1. Vycházíme z modelu konstrukce ve statickém programu
  2. Pokud v místě středu základové desky není definován styčník, zadáme ho.
  3. Do styčníku zavedeme okrajovou podmínku plného vetknutí ve všech 6 směrech (fixed, fixed, fixed, fixed, fixed, fixed)
  4. Pokud není styčník na základové desce (prutový model), tak ho propojíme nosníkem s vlastní s konstrukcí (Tuhost by měla odpovídat tuhosti ostatních prvků)
  5. Zrušíme všechny okrajové podmínky na zadaném modelu, kromě nového styčníku
  6. Provedeme výpočet - reakce ve styčníku odpovídají zatížení, které zadáme do programu "Skupina pilot" - lze využít i funkci import zatížení

Pozn.: pokud jsou v konstrukci vnitřní klouby, je nutné je změnit na tuhé připojení, aby statický program nalezl řešení.

Konstrukce s namodelovanou tuhou podporou

Reakce v podpoře připravené k importu do programu "Skupina pilot"

Naimportované zatížení v programu "Skupina pilot" v rámu "Zatížení"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.