GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

EA-Pfähle

Výpočet mezní zatěžovací křivky osamělé piloty vychází z řešení popsaného v příručce EA-Pfähle.

Základním vstupem pro výpočet jsou empirické hodnoty pro odpor na plášti qs a patě piloty qb, které jsou založeny na analýze výsledků statických zatěžovacích zkoušek pilot.

Odpor je určen podle technologie provádění pilot (vrtané, beraněné, CFA) a podle typu zeminy (soudržná, nesoudržná). Hodnoty lze automaticky dopočítat nebo zadat v rámu sedání.

Při automatickém dopočtu se hodnoty qs přiřadí do tabulky podle vlastností zemin v jednotlivých vrstvách. Pro hodnoty qb se vytvoří fiktivní profil v okolí paty piloty a určí se vážený průměr hodnot qb z jednotlivých vrstev.

Podrobnější postup metody je popsán zde.

Fiktivní profil podle technologie piloty - a) vrtané a CFA piloty, b) beraněné piloty

Zatěžovací křivka pilotového základu podle EA-Pfähle - a) vrtané a CFA piloty, b) beraněné piloty

Literatura:

German Geotechnical Society: Recommendations on Piling (EA-Pfähle). Berlin: Ernst & Sohn, 2012.

Try GEO5 software for free.