The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Tlakový kužel

Sklon tlakového kužele určuje, jak se přenáší síla z hřebu přes rozrušenou vrstvu. Tlakový kužel se uvažuje ve výpočtu smykové síly působíci na síť. Redukuje horizontální vzdálenost mezi hřeby a tím i šířku zeminového bloku. Redukcí vzniká lichoběžníkový tvar bloku, který se upravuje na obdelník o šířce lh,red.

Sklon θ se zadává na intervalu 30° až 80°. Poloměr kužele v horní části rcone je uvažován jako polovina délky podložky lw .

Vliv tlakového kužele

kde:

lh,red

-

redukovaná horizontální vzdálenost mezi hřeby

θ

-

sklon tlakového kužele

lh

-

horizontální vzdálenost mezi hřeby

t

-

tloušťka rozrušené vrstvy

rcone

-

poloměr tlakového kužele v horní části

lw

-

délka podložky pod hřebem

Try GEO5 software for free.