GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

PMT (Presiometrická zkouška)

Presiometrická zkouška (PMT) je postup, při kterém je ve zkoušeném prostředí presiometrická sonda plněna kapalinou. Následné rozpínání zeminy, resp. horniny v oblasti otvoru je určeno jako závislost měřeného objemu kapaliny na přírůstku tlaku, který je zvyšován v časových intervalech podle definovaného programu.

Při presiometrické zkoušce se v závislosti na hloubce zaznamenávají následující parametry:

  • presiometrický (Menardův) modul Em - získá se z presiometrické křivky v závislosti na typu pláště sondy (pružná převlečená manžeta, štěrbinová pažnice).
  • mezní tlak zeminy pLM - vyjadřuje přírůstek tlaku kapaliny ve zkoušené sondě na změnu objemu zeminy, resp. horniny

Výsledkem presiometrické zkoušky je průběh zkoušky zobrazený pomocí grafu. Presiometrické zkoušky jsou vstupním údajem pro výpočty v programu "Mikropilota", "Pažení posudek", "Stabilizační pilota" a "Patky CPT" a modelování podloží v programu "Stratigrafie".

Hodnoty presiometrických zkoušek (PMT) lze do programu importovat jako tabulková data.

V dialogovém okně "Nová zkouška" se zadává název zkoušky a svislý posun počátku zkoušky. V programu Stratigrafie se zadávají také souřadnice x, y, z.

Tlačítko "Přidat" otevírá dialogové okno "Nové body zkoušky", ve kterém se zadává mezní tlak zeminy pLM a Menardův modul Em v dané hloubce.

Dialogové okno "Nová zkouška"

Literatura:

ČSN EN ISO 22476-4: Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky. Část 4: Zkouška presiometrem Ménard. 2005.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

Try GEO5 software for free.