The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

PMT (Presiometrická zkouška)

Presiometrická zkouška (PMT) je postup, při kterém je ve zkoušeném prostředí presiometrická sonda plněna kapalinou. Následné rozpínání zeminy, resp. horniny v oblasti otvoru je určeno jako závislost měřeného objemu kapaliny na přírůstku tlaku, který je zvyšován v časových intervalech podle definovaného programu.

Při presiometrické zkoušce se v závislosti na hloubce zaznamenávají následující parametry:

  • presiometrický (Menardův) modul Em - získá se z presiometrické křivky v závislosti na typu pláště sondy (pružná převlečená manžeta, štěrbinová pažnice).
  • mezní tlak zeminy pLM - vyjadřuje přírůstek tlaku kapaliny ve zkoušené sondě na změnu objemu zeminy, resp. horniny

Výsledkem presiometrické zkoušky je průběh zkoušky zobrazený pomocí grafu. Presiometrické zkoušky jsou vstupním údajem pro výpočty v programu "Mikropilota", "Pažení posudek", "Stabilizační pilota" a "Patky CPT" a modelování podloží v programu "Stratigrafie".

Hodnoty presiometrických zkoušek (PMT) lze do programu importovat jako tabulková data.

V dialogovém okně "Nová zkouška" se zadává název zkoušky a svislý posun počátku zkoušky. V programu Stratigrafie se zadávají také souřadnice x, y, z.

Tlačítko "Přidat" otevírá dialogové okno "Nové body zkoušky", ve kterém se zadává mezní tlak zeminy pLM a Menardův modul Em v dané hloubce.

Dialogové okno "Nová zkouška"

Literatura:

ČSN EN ISO 22476-4: Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky. Část 4: Zkouška presiometrem Ménard. 2005.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.