The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Únosnost

V rámu "Únosnost" jsou zobrazeny výsledky výpočtu únosnosti základové půdy. Napětí v základové spáře (předpokládá se konstantní) je vyjádřeno ze všech sil, spočtených v rámu "Posouzení". Pokud je zadán základ, únosnost se počítá ze všech sil, spočtených v rámu "Dimenzování" (musí být zaškrtnuta volba "Celá zeď"). Do programů "Patky" a "Patky CPT", se jednotlivá posouzení převezmou jako zatěžovací stavy.

Rám obsahuje tři základní volby výpočtu:

  • Zadat únosnost základové půdy

V zadávacím poli se zadává únosnost základové půdy. Výsledky posouzení zdi na excentricitu a únosnost základové půdy se zobrazují v pravé části rámu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení únosnosti základové půdy

  • Počítat únosnost základové půdy programem "Patky"

Pomocí tlačítka "Spustit program Patky" se spustí program "Patky", ve kterém lze spočítat únosnost základové půdy, popř. sednutí a natočení základu. Po provedení výpočtů odejdeme tlačítkem "OK" - výsledky resp. zadané obrázky se přenesou do protokolu o výpočtu v programu "Vyztužené náspy". Pokud není program "Patky" nainstalován, není tlačítko dostupné.

  • Počítat únosnost základové půdy programem "Patky CPT"

Postup je shodný jako v případě použití výpočtu únosnosti základové půdy pomocí programu "Patky".

  • Nepočítat (základ na pilotách)

Únosnost základové půdy se nepočítá

Program umožňuje zadat tvar napětí v základové půdě.

Posouzení lze provést v místě:

  • pod základem
  • pod vyztuženým tělesem

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Únosnost"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.