GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Únosnost

V rámu "Únosnost" jsou zobrazeny výsledky výpočtu únosnosti základové půdy. Napětí v základové spáře (předpokládá se konstantní) je vyjádřeno ze všech sil, spočtených v rámu "Posouzení". Pokud je zadán základ, únosnost se počítá ze všech sil, spočtených v rámu "Dimenzování" (musí být zaškrtnuta volba "Celá zeď"). Do programů "Patky" a "Patky CPT", se jednotlivá posouzení převezmou jako zatěžovací stavy.

Rám obsahuje tři základní volby výpočtu:

  • Zadat únosnost základové půdy

V zadávacím poli se zadává únosnost základové půdy. Výsledky posouzení zdi na excentricitu a únosnost základové půdy se zobrazují v pravé části rámu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení únosnosti základové půdy

  • Počítat únosnost základové půdy programem "Patky"

Pomocí tlačítka "Spustit program Patky" se spustí program "Patky", ve kterém lze spočítat únosnost základové půdy, popř. sednutí a natočení základu. Po provedení výpočtů odejdeme tlačítkem "OK" - výsledky resp. zadané obrázky se přenesou do protokolu o výpočtu v programu "Vyztužené náspy". Pokud není program "Patky" nainstalován, není tlačítko dostupné.

  • Počítat únosnost základové půdy programem "Patky CPT"

Postup je shodný jako v případě použití výpočtu únosnosti základové půdy pomocí programu "Patky".

  • Nepočítat (základ na pilotách)

Únosnost základové půdy se nepočítá

Program umožňuje zadat tvar napětí v základové půdě.

Posouzení lze provést v místě:

  • pod základem
  • pod vyztuženým tělesem

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Únosnost"

Try GEO5 software for free.