The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Rozměry světa

V dialogovém okně se zadávají rozměry světa úlohy - levý a pravý kraj. Hloubka od nejnižšího bodu rozhraní je pro většinu programů pomocný údaj - určuje hloubku kreslení zemních profilů na desktopu - na vlastní výpočet nemá žádný vliv. V programu MKP je zvolení správných rozměrů světa velmi důležité a může zásadním způsobem ovlivnit výsledky.

Rozsah světa lze měnit kdykoliv - v případě zvětšení rozměrů se všechna zadaná rozhraní automaticky prodlouží, v případě zmenšení rozměrů se přebytečné body rozhraní oříznou.

Dialogové okno "Rozměry světa"

Doporučené rozměry světa pro program MKP jsou patrny z následujících obrázků.

Doporučené hranice modelu - Plošné základy

Doporučené hranice modelu - Hlubinné základy

Doporučené hranice modelu - Výkopy

Doporučené hranice modelu - Opěrné konstrukce a zdi

Doporučené hranice modelu - Náspy a svahy

Doporučené hranice modelu - Tunely mělce uložené

Doporučené hranice modelu - Tunely s vysokým nadložím

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.