The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Definice škály barev

Dialogové okno "Definice škály barev" je určeno k zadání uživatelské škály.

Zatrhávací tlačítko "Pohyblivá minima a maxima" určuje základní typ škály - je-li zatrženo pak se minima a maxima škály dopočítávají při změně veličiny resp. fáze budování vždy automaticky. V tomto případě lze editovat:

  • počet dělení škály (minimální počet dělení jsou 4, maximální 100)
  • barvy škály
  • rovnoměrná škála / přes hodnotu

Počet dělení škály a typ škály se zadávají v dialogovém okně "Generace škály", které se vyvolá stisknutím tlačítka "Generovat hodnoty". Hodnoty a barvy lze měnit přímo v tabulce v levé části dialogového okna. Hodnoty škály lze jednoduše přepsat v tabulce. Je-li zatrženo políčko ve sloupci "Použít barvu", pak lze pro danou hodnotu zvolit libovolnou barvu z rozbalitelného seznamu. Barvy na mezilehlých nezatržených řádcích se automaticky míchají ze zadaných barev na zatržených řádcích. K defaultním hodnotám se lze kdykoliv vrátit stisknutím tlačítka "Nastavit předdefinované barvy".

Důležitou možností programu je definice škál s pevným minimem a maximem. Je-li odškrtnuto zatrhávací tlačítko "Pohyblivá minima a maxima", pak je škála pevná a její minimum a maximum jsou zadány. Oproti pohyblivé škále lze navíc zadat:

  • koncové hodnoty škály (v dialogovém okně "Generace škály")
  • barvy pro zobrazení hodnot mimo škálu

Při změně veličiny resp. fáze budování zůstává škála stále stejná, se stejnými koncovými hodnotami. Hodnoty, které jsou mimo rozsah škály (pod minimem resp. nad maximem) jsou vykresleny barvami, které se zadávají v pravé horní části okna. Minimální a maximální hodnoty škály se zadávají v dialogovém okně "Generace škály". Zadané minimální a maximální hodnoty škály jsou vázány na stejnou jednotku - např. při zadání  rozsahu škály 0 - 200 kPa je tato škála zachována pro všechny veličiny mající jednotku kPa - při změně vykreslované veličiny na sednutí se vykreslí aktuální škála příslušející jednotce sednutí.

Pro pevnou i pohyblivou škálu lze zvolit, zda jsou barvy ve škále rozděleny rovnoměrně nebo přes hodnotu"Rovnoměrná" škála znamená, že barvy jsou rozděleny plynule od minima do maxima škály. Škála "přes hodnotu" vykresluje barvy nad zadanou hodnotou teplými barvami (žlutá, červená), pod zadanou hodnotou studenými barvami (zelená, modrá).

Dialogové okno "Definice škály barev"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.