The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Koeficient vlivu rozšířené paty BETA

Tento součinitel označený β vyjadřuje vliv rozšíření paty piloty, jeho hodnoty jsou uvedeny v následujícím grafu:

(v závislosti na ):

Graf pro určení součinitele β

kde:

H

-

délka piloty [m]

Deq

-

ekvivalentní průměr piloty v patě [m]

deq

-

ekvivalentní průměr dříku piloty [m]

Pro metodu NBN EN1997-1 je součinitel β interpolován na základě následujícího grafu:

kde:

Db,eq

-

ekvivalentní průměr piloty v patě [m]

Ds

-

průměr dříku piloty [m]

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.