The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů.

Základní volbou při výpočtu stability svahu je typ smykové plochy. Zadává se v rozbalitelném seznamu v levé horní části rámu a obsahuje dvě volby, kruhovou smykovou plochu a polygonální smykovou plochu. Po zadání smykové plochy se výpočet spustí zeleně podbarveným tlačítkem "Výpočet". Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části rámu.

Ve střední části rámu se volí metoda výpočtu - pro kruhovou smykovou plochu lze v rozbalitelném seznamu nastavit jednu ze sedmi metod výpočtu (Bishop, Fellenius / Petterson, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price, Šachuňanc nebo metoda ITF) a pro polygonální smykovou plochu je k dispozici šest metod výpočtu (Sarma, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price, Šachuňanc nebo metoda ITF). V obou případech zadání smykové plochy lze zvolit výpočet všemi metodami současně (potom nelze optimalizovat smykovou plochu).

Vlastní posouzení stability svahu se provádí v závislosti na nastavení v záložce "Stabilitní výpočty"

V rozbalitelném seznamu lze zvolit typ výpočtu:

V případě volby "Optimalizace" se aktivuje tlačítko "Omezení" - po jeho stisknutí se změní vzhled rámu a lze zadat omezení optimalizace smykové plochy.

Pokud je v rámu "Nastavení" vybrána možnost "zadávat smykové parametry zemin na smykové ploše", zobrazí se tlačítko "Parametry".

V rámu lze také zadat způsob uvažování kotev ve výpočtu (políčko "Délky kotev uvažovat nekonečné").

Smykovou plochu je nutné v rámu zadat (i při optimalizaci).

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části rámu, optimalizovaná smyková plocha na desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet" - kruhová smyková plocha

Rám "Výpočet" - polygonální smyková plocha

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.