The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Export IFC (BIM)

Programy GEO5 podporují export dat do formátu IFC, který obecně slouží jako výměnná platforma dat mezi programy v oblasti informačního modelování (BIM).

Pokud program export umožňuje, je dostupný z menu "Soubor" / "Exportovat" / "Formát IFC".

Export IFC

Jednotlivé moduly umožňují exportovat grafická data odpovídající konstrukcím ve 3D zobrazení. Další součástí exportu jsou negrafická data, která je možné tímto způsobem předat do programů třetích stran. Jako příklad je možné uvést export:

  • materiálových charakteristik konstrukce (beton, ocel, zdivo)
  • parametrů zemin (2D rozhraní, 1D profil, odpor na líci, …)
  • průřezových charakteristik pažených konstrukcí (piloty, štětovnice, podzemní stěny)
  • parametrů kotvicích prvků (kotvy, rozpěry, hřebíky)
  • vlastností mimo konstrukci (přitížení, voda, odpor na líci, zadané síly, …)
  • základních parametrů zkoušek a zemních profilů

Před exportem je možné jednoduchou volbou určit, které informace budou ve finálním souboru IFC obsaženy:

Výběr dat k exportu

Výsledná struktura zobrazovaných dat závisí zcela na programu, do kterého se budou importovat. Z hlediska přehlednosti a funkčnosti je možné doporučit např. BIM Vision, Tekla BIMsight, Xbim Xplorer.

Příklad importované konstrukce do programu BIM vision

V dalším vývoji bude export upřesňován a doplňován podle praktické potřeby.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.