GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Načtení dat do rozhraní

V menu programu ("Soubor") se zvolí položka "Importovat", "Formát DXF do rozhraní" a standardním způsobem se vybere soubor určený pro import.

Data se načtou a zobrazí v dialogovém okně Import DXF, ve kterém lze volit jednotlivé vrstvy a určit další parametry. Po importu program automaticky přizpůsobí rozsah světa úlohy načteným datům.

Po potvrzení tlačítkem "OK" se založí nová úloha a data se načtou do rozhraní.

Pokud se nepovede kompletně načíst vybrané vrstvy konstrukce, program nám umožní použít načtený soubor DXF jako šablonu.

Načtení dat do rozhraní

Try GEO5 software for free.