GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

(5) Přiřazení sloupců importovaným datům

Program připraví úvodní přiřazení sloupců. To je pak možno ručně změnit. Systém si pamatuje uživatelské změny a použije je přednostně ve stejných případech.

Změna přiřazení se provede v následující tabulce:

Přiřazení sloupců

  • Hlavička tabulky obsahuje sloupce, které jsou požadovány režimem programu, do kterého je import prováděn.
  • V první řádce tabulky se určí z vybalovacího seznamu sloupec importovaného souboru, který má být předán do příslušného sloupce dat. Sloupce lze použít i opakovaně, ale samozřejmě lze přiřadit pouze data kompatibilního typu, tj. nelze například použít textový sloupec pro číslo.
  • V druhé řádce můžeme pro čísla určit násobitel, tlačítkem "Přiřazení" se může v okně určit, jak bude zacházeno s hodnotami typu Ano/Ne a podobnými. Aktuální přiřazení i jiné informace jsou zobrazeny v nápovědné bublině, pokud je zaměřen příslušný sloupec.

Přiřazení hodnot

Bublinová nápověda v dialogovém okně

Ve všech případech je možno kontrolovat výsledek v části (6) Náhled na výsledek importu. Pokud nastanou nějaké problémy, chybová hláška je vypsána přímo v okně.

Pokud je vše v pořádku, lze dokončit import tlačítkem "OK".

Try GEO5 software for free.