The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Účinnost skupiny pilot

UFC 3-220-01A

  • pro osovou vzdálenost pilot ve skupině: 3d
  • pro osovou vzdálenost pilot ve skupině: 6d

La Barré (ČSN 73 1002):

kde:

nx

-

počet pilot ve směru x

ny

-

počet pilot ve směru y

ψ

-

je početně roven úhlu, jehož , je vyjádřený ve stupních

s

-

osová vzdálenost pilot

d

-

průměr pilot

Seiler-Keeney formula:

kde:

nx

-

počet pilot ve směru x

ny

-

počet pilot ve směru y

s

-

osová vzdálenost pilot

Zadat účinnost

Uživatelské zadání míry účinnosti v rozmezí 0,5 - 1,0.

Literatura:

Pochman, R.; Šimek, J.: Pilotové základy - Komentář k ČSN 73 1002. 1. vydání, Praha, Vydavatelství norem, 1989, 80 s.

Unified Facilities Criteria (UFC 3-220-01A): Design of deep foundations - Technical instructions, Chapter 5-3, 1997.

Venkatramaiah, C.: Geotechnical Engineering. Second edition, New Delhi (India): New Age International Publishers, 1995.

Try GEO5 software for free.