The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda Lizziho

Lizziho metoda je v současnosti nejvíce používána. Únosnost kořene se spočte podle vzorce:

kde:

d

-

průměr kořene

l

-

délka kořene

τm

-

průměrné mezní plášťové tření

J

-

součinitel vyjadřující vliv průměru vrtu

Součinitel J vyjadřuje vliv průměru vrtu - nabývá hodnot 1,0 pro vrt do 100 mm a 0,8 pro vrt nad 200 mm.

Průměrné mezní plášťové tření kořene mikropiloty lze nalézt v rozličné literatuře. V programu jsou zabudovány tři tabulky s orientačními hodnotami mezního plášťového tření. První tabulka je sestavená autory programu podle dostupné literatury, druhá obsahuje hodnoty τm podle DIN 4128 a třetí hodnoty publikované v článku Kleina a Mišove (Inženýrské stavby, 1984). Ve třetí tabulce jsou naměřené hodnoty plášťového tření kořenů kotev pro různé zeminy, průměry kořenů, množství injektáží atd. - použití této tabulky dává velmi realistické výsledky.

Literatura:

Lizzi, F. (1982). “The pali radice (root piles)”. Symposium on soil and rockimprovement techniques including geotextiles, reinforced earth and modern pilingmethods, Bangkok, D-3.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.