GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Přidání a editace nového bloku

Bloky lze zadat ručně nebo využít zabudované katalogy výrobců.

Pokud je v rámu "Bloky" zvolena možnost "Bloky zadat v geometrii", v dialogovém okně "Nový blok" se zadává geometrie bloku a charakteristiky materiálu (vlastní tíha, tření mezi bloky, koheze).

U bloku lze definovat také smykovou únosnost spoje Fmin a maximální únosnost spoje Fmax.

Možnost sloučení bloků slouží pro detailnější modelování geometrie bloku.

Tlačítko "Uživatelský katalog" v dolní části okna otevírá dialogové okno "Uživatelský katalog".

Pokud je v rámu "Bloky"" vybrán konkrétní katalog, v okně se vybírá pouze příslušný typ bloku, případně se volí odskok mezi bloky.

Pokud je v rámu "Nastavení" zvolen typ konstrukce jako "Zeď s výztuhami", lze ke každému bloku uvažovat výztuhu - tu lze zadat přímo (zadávají se parametry výztuhy), popř. vybrat z katalogových výztuh z rámu "Typy výztuh".

Dialogové okno "Nový blok" - ruční zadání bloku i výztuhy

Dialogové okno "Nový blok" - vybrání bloku i výztuhy z katalogu (př. EasyBlock, Miragrid)

Try GEO5 software for free.