GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Přidání a editace nového bloku

V dialogovém okně se zadává geometrie bloku, parametry výztuhy (délka přesahu, únosnost na vytržení a pevnost výztuhy) a charakteristiky materiálu (vlastní tíha, tření mezi bloky, koheze). Možnost sloučení bloků slouží pro detailnější modelování geometrie bloku.

U bloku lze definovat také únosnost spoje Rs a maximální smykovou únosnost proti posunutí Fmax.

Bloky lze zadat ručně nebo využít zabudované katalogy výrobců. V případě, že vámi používané bloky v naší databázi nejsou, můžete nám zaslat příslušné katalogy a my je do programu přidáme.

Tlačítko "Uživatelský katalog" v dolní části okna otevírá dialogové okno "Uživatelský katalog".

Dialogové okno "Nový blok"

Try GEO5 software for free.