GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Zeminy

Rám "Zeminy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zemin. Zvláštností této tabulky je zobrazení údajů o aktuálně vybrané zemině v pravé části rámu. Pokud je v tabulce vybráno více záznamů (zemin), řadí se informace o jednotlivých zeminách za sebou.

Přidání zeminy se provádí v dialogovém okně "Přidání nových zemin".

V programu "Patky CPT" se zadává pouze objemová tíha zeminy γ a objemová tíha saturované zeminy γsat. Tyto charakteristiky jsou použity pro výpočet geostatického napětí, resp. vztlaku.

Rám "Zeminy" není dostupný při výpočtu únosnosti metodou Meyerhof (CPT i SPT).

Data zadaných zemin lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Zeminy"

Try GEO5 software for free.