GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dědičnost - fáze budování

Pomocí fází budování se modeluje postupné budování stavby (nezbytné pro programy Pažení posudek, Sedání, MKP).

Při vytvoření nové fáze budování, respektive při editaci staré fáze budování se automaticky předávají vlastnosti konstrukce mezi fázemi budování (dědičnost vlastností).

Existují dva typy:

Dědičnost definovaná - (kotvy, podpory, přitížení...) - objekty si pamatují fázi, ve které vznikly. Při vytvoření nové fáze se objekty automaticky předají z minulé fáze do nové. Objekty lze editovat pouze ve fázi, ve které vznikly. V dalších fázích je lze pouze odstranit nebo změnit některé jejich vlastnosti (dopnutí kotvy, změna velikosti přitížení, posun podpory...).

Dědičnost automatická - (přiřazení zemin, tvar terénu, vliv vody, nastavení výpočtu...) - u těchto zadání se při vytvoření nové fáze předají vlastnosti z minulé fáze do nové. Při změně vlastností v aktuální fázi program postupuje tímto způsobem:

  • je-li v následující fázi vlastnost stejná jako byla původní v aktuální fázi, změní se také na novou - tato změna se provede i pro všechny další fáze
  • je-li v následující fázi vlastnost jiná než byla původní v aktuální fázi (to znamená, že tato vlastnost byla v následující fázi již někdy změněna), pak ke změně v následujících fázích nedojde

Změny při fázích budování - automatická dědičnost

Try GEO5 software for free.