The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Nastavení fáze

V rámu "Nastavení fáze" se určuje "Způsob zadání terénu" v dané fázi. K dispozici jsou dva způsoby.

Zadávání nového terénu "body a hranami terénu"

Nový terén je v tomto případě definován pomocí bodů a hran, nezávisle na předchozí fázi nebo modelu podloží - stejné zůstávají pouze rozměry staveniště. Tento postup je vhodný pokud máme k dispozici geodetické měření v daném čase. S výhodou lze využít i přenos zaměřených bodů z programu "Mračno bodů".

Při zadání bodů se terén vždy automaticky vygeneruje.

Důležitou volbou je režim úpravy terénu. Terén lze:

- nasypat a vyhloubit oproti původnímu terénu - je vhodné například při sledování svahových pohybů, modelování násypů, navážek

- pouze nasypat - v tomto případě vyplníme zeminou prostor mezi nově vzniklým terénem a původním terénem. Výhodou je, že nový terén lze jednoduše namodelovat i zadáním jediného bodu.

- pouze vyhloubit - v tomto případě ořízneme novým terénem původní terén. Výhodou je, že nový terén lze jednoduše namodelovat i zadáním jediného bodu.

V tomto rámu se volí také vyhlazení terénu dané fáze. Máme-li podrobně zaměřený celý terén, je výhodnější terén vyhladit. U terénů které ořezávají pouze terén nebo tvoří těleso náspu je výhodné terén nevyhlazovat.

Zadávání nového terénu "pomocí zemních úprav" na stávajícím terénu z předchozí fáze.

V tomto případě změnu terénu provádíme pomocí zemních úprav.

Try GEO5 software for free.