The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Zkoušky

Rám "Zkoušky" obsahuje tabulku se všemi zadanými zkouškami. V tabulce je zobrazen název a typ zkoušky, její souřadnice a stav zkoušky. Vedle tabulky je vykreslena vybraná zkouška.

V tomto rámu se zadávají neupravená data z polních zkoušek provedených na staveništi. Zadávají se nejen základní data nutná k vytvoření modelu podloží, ale také nepovinná data sloužící k vytvoření geologické dokumentace.

Zkoušky by se zde měly zadávat vždy neupravené, tak jak byly naměřeny na staveništi. Vlastní úpravy vrtů respektive interpretace polních zkoušek se provádí v rámu Zemní profily. Každá zkouška automaticky vytváří zemní profil (pokud jí to nezakážeme vypnutím tlačítka "Zkouška tvoří profil zkoušky").

Zvláštním stavem zkoušky je, pokud je umístěna mimo staveniště, což se může stát především při importu dat více zkoušek. V tomto případě se zkouška nevykresluje a netvoří "Zemní profil".

Zkoušky mohou být vloženy ručně tlačítkem "Přidat" nebo importovány pomocí tlačítka "Import".

Program "Stratigrafie" podporuje následující typy zkoušek:

Rám "Zkoušky"

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Důležitou funkcí programu je využití tlačítka "ZPĚT", které umožnuje se kdykoliv vrátit k původnímu stavu před úpravou.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.