The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Určení středního penetračního odporu

Minimální hodnota středního penetračního odporu qc je dána minimální hodnotou střední hodnoty penetračního odporu qc v délce od 0,7d do 4d pod patou piloty (d je průměr piloty). Minimální hodnota středního penetračního odporu qc2 je dána průměrem z minimálních hodnot penetračního odporu qc v délce od 8d od paty piloty směrem vzhůru (d je průměr piloty). Postup určení hodnot středního penetračního odporu qc1, qc2 je následující (viz. Obrázek):

1)

určí se průměrná hodnota penetračního odporu od úrovně paty do hloubky 0,4d a od úrovně paty do hloubky 0,7d, přičemž do dalšího výpočtu se uvažuje menší získaná průměrná hodnota

2)

určí se nejmenší hodnota penetračního odporu v délce od paty piloty do hloubky 0,7d

3)

spočte se průměrná hodnota penetračních odporů získaných v kroku 1) a 2), která dává hodnotu qc1

4)

určí se průměrná hodnota penetračních odporů qc v délce od 8d od paty piloty směrem vzhůru, která  dává hodnotu qc2

Určení středního penetračního odporu qc1, qc2

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.