The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Objemové tíhy hornin

Objemová tíha horniny γ

Pevnost hornin

Typy hornin (příklady)

Objemová tíha horniny γ

[kN/m3]

Nejtvrdší

horniny

nejtvrdší, celistvé,

pevné a hutné

křemence a čediče, jiné

mimořádně

tvrdé horniny

28,0 - 30,0

Velmi

tvrdé

horniny

velmi tvrdé žulové horniny, křemitý porfyr, velmi tvrdá žula, křemitá břidlice, méně tvrdé křemence, nejtvrdší pískovce a vápence

26,0 - 27,0

Tvrdé

horniny

žula hutná a celistvá, velmi tvrdé pískovce a vápence, křemité rudné žíly, tvrdý slepenec, velmi tvrdé železné rudy

tvrdé vápence, méně tvrdé žuly, pevné pískovce, mramory, dolomity, kyzy

25,0 - 26,0

Dosti tvrdé horniny

obyčejný pískovec, železné rudy středně tvrdé

písčité břidlice, břidličné pískovce

24,0

Středně

tvrdé horniny

tvrdé hlinité břidlice, méně tvrdý pískovec a vápenec, měkký slepenec

různorodé nepříliš tvrdé břidlice, hutný slín

23,0 - 24,0

Dosti měkké horniny

měkké břidlice,  měkký vápenec, křída, kamenná sůl, zmrzlá země, antracit, obyčejný slín, rozrušený pískovec, měkké slepence a hlína promísená skalinami

22,0 - 26,0

Měkké horniny

hutný jíl, pevné hlíny (eluvia charakteru zemin),

střední černé uhlí

20,0 - 22,0

18,0 - 20,0

Try GEO5 software for free.