GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" lze posoudit jednotlivé spáry mezi bloky opěrné zdi na překlopení a posunutí. Volba "Celá zeď" umožňuje posoudit celou konstrukci nad základovou spárou a také únosnost základové zeminy v rámu "Únosnost". Zaškrtnutím volby "Automatické posouzení" se posuzuje nejkritičtější spára nad blokem. Případně lze zadat "Spáru nad blokem číslo" a program provede výpočet pouze pro jednotlivou spáru. Postup vlastní dimenzování zdi je popsán v teoretické části nápovědy.

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

V rámu lze provést více výpočtů pro jednotlivé spáry bloků zdi. Lze zadat i různé výpočtové koeficienty jednotlivých sil. Spočtené síly se zobrazují na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků dimenzování.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování"

Try GEO5 software for free.