GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vlastní posouzení

Vlastní posouzení únosnosti piloty je realizováno v závislosti na nastavení metodiky posouzení v záložce "Piloty":

Vlastní výpočty (např. stanovení únosnosti na patě piloty) jsou pro obě možnosti posouzení stejné - liší se pouze zavedením výpočtových součinitelů, kombinací a způsobem prokázání bezpečnosti konstrukce. Výpočtové koeficienty  (parametry posouzení) se zadávají v záložce "Piloty".

Pokud je zvolena metoda výpočtu svislé únosnosti piloty podle ČSN 73 1002 je posouzení piloty provedeno výhradně dle Komentáře k ČSN 73 1002.

Try GEO5 software for free.