The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Vrstva o nulové mocnosti

  • ZADÁNÍ MOCNOSTI "0" m - generace modelu probíhá standardně, jen v daném bodě je mocnost vrstvy nulová. Výsledný model ale většinou neodpovídá skutečnosti.

Na obrázku je vytvořený model eroze pomocí nulových vrstev zemin nad střední sondou. Výsledek není realistický. Další možností zadání hloubky rozhraní vrstvy nebo rozhraní zadat neurčené.

Model eroze s nulovou mocností vrstev nad střední sondou

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.