The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Fáze budování

Tlačítka na liště jsou určena pro práci s fázemi budování. Na obrázku je zobrazeno umístění tlačítek:

Nástrojová lišta "Seznam fází budování"

Přidá fázi budování

  • Přidá novou fázi budování na konec seznamu.

Odstraní fázi budování

  • Odstraní poslední fázi budování ze seznamu.

...

Fáze budování 1,2 ...

  • Přepne mezi jednotlivými fázemi budování - výběr provádíme levým tlačítkem myši.

Ve všech programech GEO5 lze pomocí této lišty zadávat fáze budování. Pomocí fází budování se modeluje postupné budování stavby (nezbytné pro programy "Pažení posudek", "Sedání", "MKP"). Tuto funkci lze také využít pro parametrické studie a v každé fázi budování počítat s jiným přiřazením zemin nebo s jinými výpočtovými součiniteli. Velmi vhodné je také modelovat účinky zemětřesení na konstrukci ve zvláštní fázi budování, protože pak lze zadat jiné stupně bezpečnosti resp. výpočtové koeficienty.

Mezi jednotlivými zadáními (přiřazení zemin, kotvy, podpory ...), existuje vždy vztah mezi fázemi budování (dědičnost vlastností).

Některé programy ukazují pomocí barevného proužku, v jakém stavu se nachází výpočet v jednotlivých fázích.

Nástrojová lišta "Seznam fází budování" s vyznačeným stavem výpočtu

Význam jednotlivých barev je následující:

  • zelená - ve fázi je výpočet, který VYHOVUJE
  • červená - ve fázi je výpočet, který NEVYHOVUJE
  • šedivá - ve fázi je výpočet, který nebyl spočten

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.