GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Seznam veličin

V programu lze zobrazovat tyto plošné veličiny (hodnoty v masívu):

Seznam veličin zobrazovaných programem - základní veličiny:

Označení

Popis

Symbol

Jednotka GEO 5

Posunutí dZ

Posunutí ve směru osy Z

dz

[mm]

Posunutí dX

Posunutí ve směru osy X

dx

[mm]

Výslednice posunutí |d|

Výslednice posunutí

|d|

[mm]

Efektivní napětí σx, eff

Efektivní normálové napětí ve směru osy X

σx, eff

[kPa]

Efektivní napětí σz, eff

Efektivní normálové napětí ve směru osy Z

σz, eff

[kPa]

Obvodové napětí σθ, eff

Efektivní obvodové napětí ve směru θ

σθ, eff

[kPa]

Totální napětí σx, tot

Totální normálové napětí ve směru osy X

σx, tot

[kPa]

Totální napětí σz, tot

Totální normálové napětí ve směru osy Z

σz, tot

[kPa]

Obvodové napětí σθ, tot

Totální obvodové napětí ve směru θ

σθ, tot

[kPa]

Smykové napětí τxz

Smykové napětí v rovině XZ

τxz

[kPa]

Ekvivalentní deviatorické napětí J

Ekvivalentní deviatorické napětí

J

[kPa]

Celkový pórový tlak utot

Celkový pórový tlak

utot

[kPa]

Ekvivalentní deviatorické přetvoření Ed

Ekvivalentní deviatorické přetvoření

Ed

[%]

Plastické ekvivalentní deviatorické přetvoření Ed, pl

Plastické ekvivalentní deviatorické přetvoření

Ed, pl

[%]

Pórový tlak u

Pórový tlak

u

[kPa]

Rychlost proudění vw, x

Rychlost proudění ve směru osy X

vw, x

[m/den]

Rychlost proudění vw, z

Rychlost proudění ve směru osy Z

vw, z

[m/den]

Výslednice rychosti proudění |vw|

Výslednice rychosti proudění

|vw|

[m/den]

Stupeň nasycení S

Stupeň nasycení

S

[%]

Seznam veličin zobrazovaných programem - podrobné veličiny (zaškrtávací pole )

Označení

Popis

Symbol

Jednotka GEO 5

Střední efektivní napětí σm, eff

Střední efektivní napětí

σm, eff

[kPa]

Střední totální napětí σm, tot

Střední totální napětí

σm, tot

[kPa]

Ustálený pórový tlak uss

Ustálený pórový tlak

uss

[kPa]

Nedisipovaný pórový tlak uexc

Nedisipovaný pórový tlak

uexc

[kPa]

Objemové přetvoření εv

Objemové přetvoření

εv

[%]

Plastické objemové přetvoření εv, pl

Plastické objemové přetvoření

εv, pl

[%]

Celková hydraulická výška h

Celková hydraulická výška

h

[m]

Gradient celkové hydraulické výšky

Gradient celkové hydraulické výšky ve směru osy X

[-]

Gradient celkové hydraulické výšky

Gradient celkové hydraulické výšky ve směru osy Z

[-]

Výslednice gradientu celkové hydraulické výšky

Výslednice gradientu celkové hydraulické výšky

[-]

Proudový tlak pw, x

Proudový tlak ve směru osy X

pw, x

[kN/m3]

Proudový tlak pw, z

Proudový tlak ve směru osy Z

pw, z

[kN/m3]

Výslednice proudového tlaku |pw|

Výslednice proudového tlaku

|pw|

[kN/m3]

Relativní permeabilita Kr

Relativní permeabilita

Kr

[%]

Sání usucc

Sání

usucc

[kPa]

Efektivní hlavní napětí σ1, eff

Efektivní hlavní napětí ve směru osy 1

σ1, eff

[kPa]

Efektivní hlavní napětí σ2, eff

Efektivní hlavní napětí ve směru osy 2

σ2, eff

[kPa]

Efektivní hlavní napětí σ3, eff

Efektivní hlavní napětí ve směru osy 3

σ3, eff

[kPa]

Totální hlavní napětí σ1, tot

Totální hlavní napětí ve směru osy 1

σ1, tot

[kPa]

Totální hlavní napětí σ2, tot

Totální hlavní napětí ve směru osy 2

σ2, tot

[kPa]

Totální hlavní napětí σ3, tot

Totální hlavní napětí ve směru osy 3

σ3, tot

[kPa]

Přetvoření εx

Přetvoření ve směru osy X

εx

[%]

Přetvoření εz

Přetvoření ve směru osy Z

εz

[%]

Obvodové přetvoření εθ

Obvodové přetvoření

εθ

[%]

Smykové přetvoření γxz

Smykové přetvoření v rovině XZ

γxz

[%]

Plastické přetvoření εx, pl

Plastické přetvoření ve směru osy X

εx, pl

[%]

Plastické přetvoření εz, pl

Plastické přetvoření ve směru osy Z

εz, pl

[%]

Plastické obvodové přetvoření εθ, pl

Plastické obvodové přetvoření

εθ, pl

[%]

Plastické smykové přetvoření γxz, pl

Plastické smykové přetvoření v rovině XZ

γxz, pl

[%]

Hlavní přetvoření ε1

Hlavní přetvoření ve směru osy 1

ε1

[%]

Hlavní přetvoření ε2

Hlavní přetvoření ve smeru osy 2

ε2

[%]

Hlavní přetvoření ε2

Hlavní přetvoření ve směru osy 3

ε2

[%]

Hlavní plastické přetvoření ε1, pl

Hlavní plastické přetvoření ve směru osy 1

ε1, pl

[%]

Hlavní plastické přetvoření ε2, pl

Hlavní plastické přetvoření ve směru osy 2

ε2, pl

[%]

Hlavní plastické přetvoření ε3, pl

Hlavní plastické přetvoření ve směru osy 3

ε3, pl

[%]

Číslo pórovitosti e

Číslo pórovitosti

e

[-]

Mobilizovaná pevnost Rmob

Mobilizovaná pevnost

Rmob

[%]

Try GEO5 software for free.