The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet vnitřních sil na šachtu (dimenzování)

Program umožňuje výpočet vnitřních sil na konstrukci ve svislém směru a vodorovném směru na základě stanoveného zatížení, které působí na šachtu.

Výpočet vnitřních sil ve svislém směru

Schéma konstrukce je patrné z obrázku. Převázky jsou modelovány jako podpory, vlastní výpočet je proveden na 1 m šířky konstrukce. Konstrukce bez převázek resp. s jednou převázkou nelze ve svislém směru počítat.

Výpočet ve svislém směru

Výpočet vnitřních sil ve vodorovném směru (polygonální metoda)

Při výpočtu vnitřních sil ve vodorovném směru se v programu používá polygonální metoda, při níž je tvar konstrukce zaveden do výpočtu střednicí a horizontální řez konstrukcí šachty (kruh) je rozdělen na jednotlivé pruty polygonu. Podepření prutů je modelováno pomocí nelineárně pružných liniových podpor, které působí pouze v tlaku. Tuhosti pružin jsou určeny zadaným modulem reakce podloží.

Na obrázku je vidět princip výpočtu - pokud se konstrukce deformuje směrem do středu, se zadanými pružinami se nepočítá.

Výpočet ve vodorovném směru

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.