GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Skládání zdi z řad

Jednotlivé řady zdí se připojují k sobě pomocí referenčních bodů. Princip práce ukážeme na příkladu modelování zdi na obrázku. Zeď má odstup bloků 41 mm, v materiálech RediRock je popsána jako "Venkovní roh - řešení s krátkými bloky" - "Outside corner shortback solution".

Zadáme první, základní řadu s nastaveným odskokem 41mm.

Zadáme druhou řadu a referenční blok ponecháme 1 a umístíme ho na 1 blok 1. řady. Výsledek vidíme na obrázku. Horní řadu musíme posunout, aby roh byl namodelován správně.

Špatné položení řad na sebe

Upravíme tedy umístění referenčního bloku posunutím na 50 procent spodního bloku. Výsledek již vypadá správně, ale není. Zadaný odskok 41mm se automaticky nastaví na referenční blok, takže oba boky zdi jsou namodelovány správně - čelo zdi by ale bylo svislé bez odskoků. Správná velikost posunu je o 41mm menší - je tedy nutné procento posunu zmešit o 41/1172 tj. o 3.5 procenta na 46,5 procent. Tím zajistíme správný odskok na čelní straně zdi.

Úprava polohy řad posunem po referenčním bloku

Pro reálnou práci je tento postup poněkud komplikovaný - proto program nabízí možnost umístit referenční bod na roh zdi. V tomto případě se odstupy v obou směrech dopočítávají automaticky.

Tímto způsobem přidáme další řady zdi a dbáme na to, aby:

  • referenční blok horní řady byl vybrán rohový blok
  • řada byla umístěna na rohový blok předchozí řady

Vytvořená zeď

Standardně je odskok po celé délce řady stejný, ale lze ho i po délce řady měnit. Toho se dá využít u komplikovaných zdí - například zdi s truhlky.

Zeď s truhlíky s rovným odskokem

Try GEO5 software for free.