GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Deformace dříku úhlové zdi

Program Úhlová zeď umožňuje vypočítat deformaci dříku. Aby byl výpočet proveden, je třeba ho zaškrtnout v rámu "Nastavení". Výsledky se následně zobrazí v rámu "Posouzení".

Deformace je zobrazena pro levý horní bod dříku a skládá se ze dvou části:

  • deformace vlivem tlaku (δs)
  • deformace vlivem natočení (δb)

Deformace vlivem tlaku zahrnuje vliv klidového tlaku a všechny síly v okolí dříku. Samotný výpočet je proveden metodou konečných prvků se zahrnutím tuhosti průřezu.

Deformace vlivem natočení vychází z výpočtu sednutí a celkového natočení základu.

Celková deformace je spočtena jako součet deformací δs a δb.

Schéma deformace

Try GEO5 software for free.