GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výrub

Výpočty prováděné v programu "Výrub" lze rozdělit do dvou skupin:

Výpočet porušení budov vychází z tvaru spočtené poklesové kotliny.

Try GEO5 software for free.