GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vliv zemětřesení - standardní postup

Program umožňuje počítat účinky zemětřesení pomocí dvou proměnných - faktoru vodorovné akcelerace Kh a koeficientu svislého zemětřesení Kv.

Koeficient svislého zemětřesení Kv

Koeficient svislého zemětřesení způsobuje snížení (Kv > 0) resp. zvýšení (Kv < 0) objemové tíhy zeminy, vody v zemině a hmotného přitížení vynásobením hodnotou 1- Kv. Je nutné si uvědomit, že koeficient Kv může nabývat kladné i záporné hodnoty a při dostatečně velkém faktoru vodorovné akcelerace je nadlehčení svahu (Kv > 0)  nepříznivější než jeho přitížení.

Faktor vodorovného zrychlení Kh

V běžném případě výpočet probíhá tak, že hodnota faktoru Kh je nula. Můžeme však této konstanty využít k simulování účinků zemětřesení a zadat její hodnotu různou od nuly. Tato hodnota vyjadřuje poměr vodorovného zrychlení ke zrychlení tíhovému. Se zvyšujícím se faktorem Kh se bude patřičně snižovat hodnota stupně stability SF.

Koeficient vodorovné akcelerace vnáší do výpočtu vodorovnou dodatečnou sílu, která působí v těžišti bloku o velikosti Kh*Wi, kde Wi je celková tíha bloku, včetně hmotné složky přitížení svahu. Tato síla pak zvyšuje aktivní síly.

Následující tabulka udává, jaké hodnoty faktoru Kh odpovídají jednotlivým stupňům zemětřesení podle stupnice M-C-S.

Stupeň M-C-S

Vodorovné zrychlení

Faktor vodorovného

(MSK-64)

[mm/s2]

zrychlení Kh

1

0,0

-

2,5

0,0

-

0,00025

2

2,5

-

5,0

0,00025

-

0,0005

3

5,0

-

10,0

0,0005

-

0,001

4

10,0

-

25,0

0,001

-

0,0025

5

25,0

-

50,0

0,0025

-

0,005

6

50,0

-

100,0

0,005

-

0,01

7

100,0

-

250,0

0,01

-

0,025

8

250,0

-

500,0

0,025

-

0,05

9

500,0

-

1000,0

0,05

-

0,1

10

1000,0

-

2500,0

0,1

-

0,25

11

2500,0

-

5000,0

0,25

-

0,5

12

>

5000,0

>

0,5

Try GEO5 software for free.