The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Parametry kombinací MSÚ

V dialogovém okně  "Nová kombinace zatěžovacích stavů" se zadávají následující parametry:

Název kombinace

Před polem pro zadání názvu kombinace je znázorněn stručný výpis kombinace. Všechny obsažené zatěžovací stavy jsou zaznamenány formou jejich identifikátorů, hlavní proměnná zatížení jsou přesunuta na začátek výpisu a oddělena od ostatních ZS dvojtečkou.

Druh kombinace (pouze pro kombinace dle EN 1990)

Pro mezní stav únosnosti lze vytvářet následující kombinace:

Základní

-

Základní kombinace dle vztahu 6.10 normy EN 1990.

Alternativní

-

Kombinace dle vztahů 6.10a a 6.10b normy EN 1990. V tomto případě se ve výpočtech uvažují dvě varianty kombinací, jedna s redukovanými stálými ZS a druhá s redukovaným hlavním proměnným ZS.

Mimořádná

-

Mimořádné kombinace dle 6.11.

Výběr zatěžovacích stavů

Tabulka se zatěžovacími stavy umožňuje výběr zatěžovacích stavů, které budou zahrnuty v kombinaci. Zatěžovací stav lze do kombinace přidat zaškrtnutím políčka ve sloupci "Uvažovat" u příslušného ZS. Další nastavení v tabulce závisí na výběru způsobu zadávání zatížení v záložce "Materiály a normy".

Zatížení podle EN 1990

Ve sloupci "Uvažovat" je u každého zatěžovacího stavu k dispozici i druhé zaškrtávací políčko, které umožňuje nastavit příznivé působení stálých ZS (použití součinitele γf, inf) resp. zadat proměnné zatížení jako hlavní. Počet hlavních proměnných zatížení v kombinaci není omezen.

Pro kombinace druhu "Mimořádné" lze zadat mimořádné zatížení (výběr probíhá pouze ze zatěžovacích stavů s typem "Mimořádné"). U mimořádných kombinací je též nutné vybrat, zda hlavní proměnné zatížení má být redukováno součinitelem ψ1 nebo ψ2.

Obecné zatížení

U každého zatěžovacího stavu lze zadat součinitel uplatnění, kterým lze upravit míru zapojení zatěžovacího stavu do kombinace.

Dialogové okno "Nová kombinace zatěžovacích stavů"

Try GEO5 software for free.