GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Liniová zemní úprava

Liniová zemní úprava je úprava definovaná její osou, kterou zadáváme pomocí bodů o souřadnicích (x, y).

Pro každý úsek se dále zadává souřadnice z, šířka liniové stavby a sklon svahu. V případě, že jsou některé z těchto parametrů shodné ve všech bodech, lze je zadat hromadně. Např. zaškrtneme volbu "Jednotná souřadnice z" - v tomto případě budou mít všechny body stavby shodnou nadmořskou výšku. Obdobně lze postupovat v případě sklonu svahů zemní úpravy a šířky stavby.

Zadání úseků liniové zemní úpravy

Liniová zemní úprava

Try GEO5 software for free.