The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Smyková plocha - polygonální

Rám "Smyková plocha" obsahuje tabulku se seznamem zadaných úseků smykové plochy. Přidání (editace) úseků se provádí v dialogovém okně "Nový úsek (Editace úseku)". Zadané úseky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

V horní části rámu se zadávají souřadnice počátku - bodu smykové plochy, na který pak navazují další úseky. Tento bod může ležet vně i mimo masív - program automaticky dopočte průnik smykové plochy s terénem.

Úseky smykové plochy je možno zadat sklonem úseku, celková délkou úseku, vodorovná délka a výška úseku skalního svahu. Zadávají se vždy jen dvě zvolené hodnoty - ostatní hodnoty program dopočte automaticky (je-li zatrženo více vstupních políček, dopočet a zadání se neprovede). Lze modelovat i svislé a vodorovné úseky a převisy.

Je-li zadání korektní, program automaticky vykresluje zadávaný úsek na desktopu čárkovanou čarou, takže před potvrzením zadání úseku tlačítkem "Přidej" je vidět, zda je úsek zadán správně.

Obecné předpoklady pro výpočet polygonální smykové plochy jsou uvedeny zde.

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Smyková plocha" - polygonální

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.