GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Program Pažení posudek

Program je určen k výpočtu pažících konstrukcí metodou závislých tlaků. Zatížení konstrukce zemním tlakem je zde redistribuováno v závislosti na skutečné deformaci, což vede k hospodárným návrhům. Program umožňuje modelovat všechny typy běžně užívaných pažení (podzemní stěny, pilotové stěny, štětovnice, záporové pažení) včetně zadání kotev nebo rozpěr. Kromě výpočtu vnitřních sil a deformací program umožňuje posoudit stabilitu kotevního systému a únosnost ocelového resp. betonového průřezu.

Předběžný návrh rozměrů, resp. hloubky vetknutí pažící konstrukce a výpočet sil v kotvách lze provést v programu "Pažení návrh".

Nápověda k programu "Pažení posudek" zahrnuje mimo jiné následující oblasti:

  • Zadávání dat v jednotlivých rámech:

Projekt

Nastavení

Profil

Modul Kh

Zkoušky presiometr

Zkoušky DMT

Zeminy

Geometrie

Materiál

Stanovení tlaku

Přiřazení

Hloubení

Terén

Voda

Přitížení

Zadané síly

Kotvy

Rozpěry

Podpory

Zemětřesení

Nastavení fáze

Výpočet

Vnitřní stabilita

Vnější stabilita

Hydraulický zdvih

Dimenzování

Únosnost kotev

Pažiny

Zeminová směs

Převázky

  • Teorie k výpočtům v programu "Pažení posudek":

Napětí v zemině

Zemní tlaky

Pažení posudek

Dimenzování železobetonových konstrukcí

Dimenzování ocelových průřezů

Dimenzování dřevěných průřezů

Dimenzování plastových štětovnic

Dimenzování cementozeminových konstrukcí

Try GEO5 software for free.