The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

NCMA - SRW

Postup výpočtu dynamických sil je přebrán z manálu NCMA Design Manual for Segmental Retaining Walls 3rd Edition.

Výpočet je založen na teorii Mononobe-Okabe s tím rozdílem, že dynamický účinek aktivního zemního tlaku, působícího na zeď (resp. na vyztužené zemní těleso) je rovnoměrně rozložen po výšce konstrukce. Další důležitý rozdíl při výpočtu je redukce délky vyztužené zeminy na polovinu, z té je následně spočtena vodorovná složka zatížení vlivem zemětřesení.

Try GEO5 software for free.