The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nastavení kreslení

Pomocí rámu "Nastavení kreslení" se nastavují parametry kresby (to, co je zobrazeno na desktopu). V jakémkoliv režimu zadávání dat lze rám v dolní části desktopu přepnout do režimu "Nastavení kreslení". Přepnutí se provádí pomocí tlačítka na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Funkční tlačítko nastavení kreslení

Jednotlivé sloupce v okně korespondují s jednotlivými režimy zadávání dat. Vlevo je vždy zobrazeno nastavení aktuálního režimu (na obr. rám "Voda"). V dalších sloupcích lze definovat zobrazení ostatních vykreslených objektů. V rámu lze nastavit pouze kreslení objektů aktuálně zobrazených.

Rám v režimu "Nastavení kreslení"

Tlačítko "Použít všude" v dolní části každého sloupce nastaví předvolené parametry kresby pro všechny režimy zadávání dat.

Tlačítko "Výchozí nastavení" vrátí původní defaultní nastavení programu.

Nastavení v tomto rámu slouží výhradně k definování parametrů zobrazení kresby na desktopu - nastavení parametrů kresby pro výstupy (tisk) se definují v režimu "Přidání obrázku".

Dále může rám obsahovat sloupce se speciálními nastaveními, která se zobrazují jen v některých případech a jen pro některé programy:

  • Nastavení zobrazení výsledků výpočtu (1).
  • Pracovní plocha (2D programy) - definují se některá speciální nastavení (zobrazení rozsahu kresby, měřítko) a jsou to globální nastavení pro všechny režimy zadávání (2).
  • Násobitel výšky (2D programy) - umožňuje změnu měřítka ve svislém směru (z) (3).
  • Roztažení kresby (1D programy) - umožňuje změnu měřítka v horizontálním směru (x) (3).
  • Šířka 3D - definuje v režimu 3D zobrazení úlohy šířku zobrazené kresby (3).
  • Ukládání pohledů (programy Sedání, MKP) (4).

Nastavení barev pozadí, barev čar, stylů čar a stylů výplní se definuje pro všechny programy ve "Správci stylů zobrazení".

Rám v režimu "Nastavení kreslení" - speciální nastavení

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.