The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

B1/VM4

Toto řešení vychází z NZ normy B1/VM4. Postup je shodný se standardním postupem, liší se pouze v níže vypsaných součinitelích:

součinitele únosnosti:

součinitele tvaru základu:

součinitele vlivu hloubky založení:

pro φ = 0 a d/b ≤ 1:

pro φ = 0 a d/b > 1:

pro φ > 0:

pro d/b ≤ 1:

pro d/b > 1:

součinitele šikmosti zatížení:

pro φ = 0:

pro φ > 0 a výslednice H ve směru Lef:

pro φ > 0 a výslednice H ve směru Bef:

kde:

d

-

hloubka základové spáry

b

-

šířka základu

l

-

délka základu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

c

-

soudržnost zeminy

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

Literatura:

Acceptable Solutions and Verification Methods For New Zealand Building Code Clause B1 Structure, 1 December 2008

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.