GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

B1/VM4

Toto řešení vychází z NZ normy B1/VM4. Postup je shodný se standardním postupem, liší se pouze v níže vypsaných součinitelích:

součinitele únosnosti:

součinitele tvaru základu:

součinitele vlivu hloubky založení:

pro φ = 0 a d/b ≤ 1:

pro φ = 0 a d/b > 1:

pro φ > 0:

pro d/b ≤ 1:

pro d/b > 1:

součinitele šikmosti zatížení:

pro φ = 0:

pro φ > 0 a výslednice H ve směru Lef:

pro φ > 0 a výslednice H ve směru Bef:

kde:

d

-

hloubka základové spáry

b

-

šířka základu

l

-

délka základu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

c

-

soudržnost zeminy

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

Literatura:

Acceptable Solutions and Verification Methods For New Zealand Building Code Clause B1 Structure, 1 December 2008

Try GEO5 software for free.