The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Okrajové podmínky pro výpočet zemětřesení

V rámu "Zemětřesení" lze nastavit pro výpočet zemětřesení pevnou nebo absorpční okrajovou podmínku. Tato volba bude uvažována pro spodní hranici modelu.

Pevná okrajová podmínka:

Odráží odchozí vlny zpět do oblasti modelu. Tím odpovídá situaci, kdy je relativně poddajná vrstva zeminy uložená na relativně tuhém skalním podloží. Poloha dolní hranice modelu musí v tomto případě odpovídat poloze rozhraní mezi skalním podložím a vrstvou zeminy.

Absorpční okrajová podmínka:

Propouští vlnění odražené od terénu či jiných částí modelu a šířící se směrem dolů skrz spodní hranici modelu. Tato podmínka je vhodná v situaci, kdy zemina/hornina u spodního okraje modelu pokračuje i pod oblastí modelu bez větších změn mechanických vlastností. Je doporučeno, aby vrstva s tímto podepřením byla modelovaná lineárně pružným materiálovým modelem.

Volba okrajové podmínky pro spodní hranici modelu

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Try GEO5 software for free.