The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Standardní výpočet

Standardní řešení vychází z teorie J. Brinch - Hansena, který určuje únosnost základové půdy vztahem:

přičemž:

součinitele únosnosti:

pro:

                    pro:

součinitele tvaru základu:

součinitele vlivu hloubky založení:

součinitele šikmosti zatížení:

součinitele šikmé základové spáry:

součinitele vlivu šikmého terénu:

Značení úhlů u součinitelů b, g

kde:

c

-

soudržnost zeminy

q0

-

ekvivalentní rovnoměrné zatížení zohledňující vliv  hloubky založení základu

d

-

hloubka základové spáry

γ

-

objemová tíha zeminy nad základovou spárou

b

-

šířka základu

γ

-

objemová tíha zeminy

Nc,Nd,Nb

-

součinitelé únosnosti

sc,sd,sb

-

součinitelé tvaru základu

dc,dd,db

-

součinitelé vlivu hloubky založení

ic,id,ib

-

součinitelé vlivu šikmého zatížení

gc,gd,gb

-

součinitelé vlivu šikmého terénu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

l

-

délka základu

δ

-

úhel odklonu výslednice sil od svislé

β

-

sklon terénu

α

-

sklon základové spáry

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.