The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Voda působí jen v tahové trhlině

Voda působí jen v tahové trhlině

Smyková plocha je plně suchá (neumožňuje průsak vody), HPV prochází tahovou trhlinou či je v úrovni terénu, maximální hodnota vztlaku se nachází v průsečíku tahové trhliny se smykovou plochou.

Působení vody pouze v tahové trhlině

Hodnota vztlaku u průsečíku smykové pochy a tahové trhliny je dána vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

ht

-

výška HPV nad průsečíkem smykové plochy a tahové trhliny

Výsledná tlaková síla V od vody působící kolmo na tahovou trhlinu je dána vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

ht

-

výška HPV nad průsečíkem smykové plochy a tahové trhliny

φ

-

odklon tahové trhliny od svislice

Hodnota tlaku od působení vody na smykovou plochu je nulová.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.