GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Železobetonová obdélníková stěna

Pro železobetonovou obdélníkovou stěnu se v dialogovém okně zadává:

  • Název průřezu (defaultně je zadán programem, zaškrtnutím tlačítka "Vlastní" lze volit vlastní název)
  • Délka úseku l
  • Tloušťka stěny h

Zadání parametrů - železobetonová obdélníková stěna

V rámu "Dimenzování" lze provést posouzení únosnosti ŽB průřezu.

Try GEO5 software for free.