The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet podle stupně bezpečnosti

Metodika posouzení bezpečnosti konstrukce podle "Stupně bezpečnosti" je historicky nejstarší a stále velice rozšířená. Její hlavní výhodou je jednoduchost a přehlednost.

Bezpečnost je obecně prokázána pomocí stupně bezpečnosti:

kde:

FS

-

spočtený stupeň bezpečnosti

Xpas

-

obecně veličina bránící porušení (síla vzdorující, pevnost, nosnost)

Xact

-

obecně veličina porušující (síla posouvající, napětí)

FSreq

-

požadovaný stupeň bezpečnosti

Při výpočtu podle "Stupně bezpečnosti" se ani zatížení, ani parametry zemin neredukují žádnými výpočtovými koeficienty.

Podrobnější popis pro jednotlivé programy a typy konstrukcí lze nalézt v následujících kapitolách (Zdi a opěrné konstrukce, Stabilita svahu, Patky, Pilota, Skalní svah, Mikropilota, Pilota CPT, Skupina pilot).

Try GEO5 software for free.