GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet podle stupně bezpečnosti

Metodika posouzení bezpečnosti konstrukce podle "Stupně bezpečnosti" je historicky nejstarší a stále velice rozšířená. Její hlavní výhodou je jednoduchost a přehlednost.

Bezpečnost je obecně prokázána pomocí stupně bezpečnosti:

kde:

FS

-

spočtený stupeň bezpečnosti

Xpas

-

obecně veličina bránící porušení (síla vzdorující, pevnost, nosnost)

Xact

-

obecně veličina porušující (síla posouvající, napětí)

FSreq

-

požadovaný stupeň bezpečnosti

Při výpočtu podle "Stupně bezpečnosti" se ani zatížení, ani parametry zemin neredukují žádnými výpočtovými koeficienty.

Podrobnější popis pro jednotlivé programy a typy konstrukcí lze nalézt v následujících kapitolách (Zdi a opěrné konstrukce, Stabilita svahu, Patky, Pilota, Skalní svah, Mikropilota, Pilota CPT, Skupina pilot).

Try GEO5 software for free.