GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

ČSN 73 1004

Toto řešení vychází z ČSN 73 1004, která určuje únosnost základové půdy vztahem:

s bezrozměrnými součiniteli:

kde:

cu

-

totální soudržnost zeminy

B'

-

efektivní šířka základu

L'

-

efektivní délka základu

A'

-

efektivní plocha základové spáry

H

-

vodorovná síla

q

-

totální napětí v základové spáře vlivem hloubky založení

Literatura:

ČSN 73 1004 (červenec 2020)

Try GEO5 software for free.