The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení patky na protlačení

Program umožňuje posoudit patku na protlačení sloupu, popřípadě navrhnout smykovou výztuž. Kritický průřez namáhaný na smyk Ucr je vzdálen od kraje sloupu o polovinu tloušťky patky. Je namáhán zadanými momenty Mx, My a silou V*, která se vypočte podle vzorce:

kde:

A

-

plocha patky

V

-

zadaná svislá síla ve sloupu

At

-

plocha znázorněná šrafováním na následujícím obrázku

Dimenzování smykové výztuže - plocha At

Program vypočte maximální smykovou sílu V* v kritickém průřezu, dále pak posouvající sílu přenášenou betonem bez smykové výztuže Vuc podle vzorce (čl. 9.3.3):

kde

kde βc je poměr delší a kratší strany zkoumaného obvodu.

a maximální dovolenou sílu Vmax (čl. 9.3.4):

kde:

u

-

délka kritického průřezu

x

-

kratší strana

y

-

delší strana

a

-

rozměr kritického obvodu meřená rovnoběžně se směrem posuzovaného momentu M*v

M*v

-

moment přenášený do desky

Pro V* < Vuc průřez vyhovuje bez smykové výztuže.

Pro V* > Vuc a V* < Vumax je nutné navrhnout smykovou výztuž. Smyková síla na mezi únosnosti se vypočte podle vztahů (čl. 9.3.4):

Plocha výztuže musí splňovat podmínku (čl. 9.3.4):

Pro V* > Vumax nelze smykovou výztuž navrhnout a je nutné zvětšit výšku průřezu.

Program provede výpočet nezávisle ve směru x a y, jako výsledek se použije menší hodnota.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.