GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení patky na protlačení

Program umožňuje posoudit patku na protlačení sloupu, popřípadě navrhnout smykovou výztuž. Kritický průřez namáhaný na smyk Ucr je vzdálen od kraje sloupu o polovinu tloušťky patky. Je namáhán zadanými momenty Mx, My a silou V*, která se vypočte podle vzorce:

kde:

A

-

plocha patky

V

-

zadaná svislá síla ve sloupu

At

-

plocha znázorněná šrafováním na následujícím obrázku

Dimenzování smykové výztuže - plocha At

Program vypočte maximální smykovou sílu V* v kritickém průřezu, dále pak posouvající sílu přenášenou betonem bez smykové výztuže Vuc podle vzorce (čl. 9.3.3):

kde

kde βc je poměr delší a kratší strany zkoumaného obvodu.

a maximální dovolenou sílu Vmax (čl. 9.3.4):

kde:

u

-

délka kritického průřezu

x

-

kratší strana

y

-

delší strana

a

-

rozměr kritického obvodu meřená rovnoběžně se směrem posuzovaného momentu M*v

M*v

-

moment přenášený do desky

Pro V* < Vuc průřez vyhovuje bez smykové výztuže.

Pro V* > Vuc a V* < Vumax je nutné navrhnout smykovou výztuž. Smyková síla na mezi únosnosti se vypočte podle vztahů (čl. 9.3.4):

Plocha výztuže musí splňovat podmínku (čl. 9.3.4):

Pro V* > Vumax nelze smykovou výztuž navrhnout a je nutné zvětšit výšku průřezu.

Program provede výpočet nezávisle ve směru x a y, jako výsledek se použije menší hodnota.

Try GEO5 software for free.