The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Tvorba zemního profilu z vrtu

V případě vytváření zemního profilu na základě provedeného vrtu tlačítko "Zkopíruj profil z polní zkoušky" překopíruje mocnosti vrstev zemin tak, jak byly zadány v rámu "Zkoušky". Po zaškrtnutí možnosti "Přidávat zeminy" se z původní zkoušky přenesou i jednotlivé typy zemin.

Reálné vrty jsou tvořené mnoha vrstvami - geotechnik však pracuje se zjednodušeným modelem. K tomu jsou určeny geotechnické typy. V programu Stratigrafie se zadávají vrty přesně, k jejich zjednodušení dochází při tvorbě zemních profilů, které představují geotechnický model. Velmi výhodné je upravovat a tvořit Zemní profily až při tvorbě IG řezů.

Dialogové okno "Úprava zemního profilu" - vrt

V levé části dialogového okna vidíme původní zadanou zkoušku (vrt). V pravé části dialogového okna je zobrazen zemní profil. Mocnosti jednotlivých vrstev a typy zemin lze v tabulce libovolně upravit.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.