The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Staveniště

V rámu "Staveniště" lze definovat ohraničení zadaných prvků v projektu (ohraničení staveniště). Ve všech případech se zadávaným bodům ohraničení zadává souřadnice ve směru osy Z podle nejbližšího zadaného prvku.

Program umožňuje zadat tři způsoby ohraničení staveniště.

  • Obdélník

Obdélník je definován mezními souřadnicemi ve směru os X a Y. Defaultní nastavení programu je volba "Generovat obdélník automaticky" - mezní souřadnice se dopočítávají z minimálních a maximálních souřadnic zadaných prvků.

Druhou možností je zadat mezní souřadnice ručně (<min, max> ve směru osy X, <min, max> ve směru osy Y).

  • Konvexní obálka

Program automaticky dopočte nejmenší možný konvexní polygon ohraničující zadané prvky.

  • Zadaný polygon

Zadává se uzavřený polygon (tlačítko "Nahradit graficky"), který definuje hranice staveniště. Vrcholy polygonu mohou tvořit nově zadané body, body původně zadané v projektu a jejich libovolná kombinace.

Program umožňuje pro vytvoření polygonu převzít již existující body z obdélníku či konvexní obálky (volby "Převzít z obdélníku", "Převzít konvexní obálku"). Po převzetí těchto bodů lze polygon libovolně editovat (měnit souřadnice bodů, doplnit nové body polygonu).

Doplnit nový bod do stávajícího polygonu lze pouze pomocí dialogového okna "Nový bod" (okno se v rámu otevírá pomocí tlačítka "Vložit").

Zadané body polygonu lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Ohraničení staveniště po úpravě pomocí - obdélníku, konvexní obálky, zadaného polygonu

Pokud po ohraničení polygonem (obdélníkem) zůstanou některé prvky vně ohraničení, program na to upozorní a umožní uživateli tyto prvky smazat pomocí tlačítka "Odmazat". Prvky vně ohraničení jsou defaultně označeny červeně.

Odstranění bodů vně staveniště

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Rám "Staveniště"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.