The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Uživatelský katalog

Uživatelský katalog umožňuje definovat a ukládat vlastní typy výztuh a jejich materiálové charakteristiky. Při prvním spuštění katalogu (ještě není vytvořen) program upozorní, že nebyl nalezen a po potvrzení tlačítkem "OK" otevře dialogové okno na "Uložit jako". Zadáme jméno katalogu a umístění a tlačítkem "Uložit" ho uložíme (implicitně je nastaveno ukládání do adresáře, kam program ukládá data úlohy).

Program umožňuje založit více uživatelských katalogů. Další katalog lze založit pomocí tlačítka "Nový" - program se dotáže, zdali chceme stávající katalog nahradit (aktuálně načtený katalog se NESMAŽE!) a uloží nový katalog pod novým jménem. Tlačítkem "Otevřít" můžeme načíst kterýkoliv uživatelský katalog a tlačítkem "Uložit jako" lze katalog uložit pod jiným jménem.

Dialogové okno při prvním spuštění uživatelského katalogu výztuh

Dialogové okno "Uživatelský katalog" obsahuje tabulku se seznamem výztuh. Tlačítko "Přidat" otevírá dialogové okno "Nový typ výztuhy", ve kterém lze definovat a uložit charakteristiky nové výztuhy. Pomocí tlačítek "Upravit" a "Odstranit" lze seznam v tabulce editovat.

Tlačítko "Převzít" převezme aktuální charakteristiky výztuhy z dialogového okna "Nový typ výztuhy" a otevře dialogové okno "Nový typ výztuhy", ve kterém je lze upravit a uložit.

Dialogové okno "Uživatelský katalog"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.