The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Uživatelský katalog

Uživatelský katalog umožňuje definovat a ukládat vlastní průřezy a jejich průřezové charakteristiky, ze kterých je složena pažící stěna. Při prvním spuštění katalogu (ještě není vytvořen) program upozorní, že nebyl nalezen a po potvrzení tlačítkem "OK" otevře dialogové okno na "Uložit jako". Zadáme jméno katalogu a umístění a tlačítkem "Uložit" ho uložíme (implicitně je nastaveno ukládání do adresáře, kam program ukládá data úlohy).

Program umožňuje založit více uživatelských katalogů. Další katalog lze založit pomocí tlačítka "Nový" - program se dotáže, zda-li chceme stávající katalog nahradit (aktuálně načtený katalog se nesmaže) a uloží nový katalog pod novým jménem. Tlačítkem "Otevřít" můžeme načíst kterýkoliv uživatelský katalog a tlačítkem "Uložit jako" lze katalog uložit pod jiným jménem.

Aktuálně načtený uživatelský katalog lze exportovat do textového souboru pomocí tlačítka "Export TXT".

Dialogové okno při prvním spuštění uživatelského katalogu průřezů

Dialogové okno "Uživatelský katalog" obsahuje tabulku se seznamem vlastních průřezů. Tlačítko "Přidat" otevírá dialogové okno "Nová položka katalogu", ve kterém lze definovat a uložit charakteristiky nového průřezu do katalogu. Pomocí tlačítek "Upravit" a "Odstranit" lze seznam v tabulce editovat.

Tlačítko "Převzít" převezme aktuální průřezové charakteristiky průřezu z dialogového okna "Nový úsek" a otevře dialogové okno "Nová položka katalogu", ve kterém je lze upravit a uložit.

Dialogová okna "Uživatelský katalog" a "Nová položka katalogu"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.